2016 werden die Niederlande und Flandern Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sein. Aus diesem Grund findet das zweijährliche Treffen des Niederlandistenverbands im deutschsprachigen Raum von 21. bis 23.10.16 in Frankfurt statt. Das Programm sieht wie folgt aus:

vrijdag 21 oktober, locatie: Universiteit Frankfurt,Campus Westend, Casinogebäude, 1. Stock (Rm. 1.801)

13-14 uur

aankomst, inschrijven, ontvangst met broodjes en soep

14-15:30 uur:

opening:

- Laurette Artois lic. phil Germ., bestuur NLV

- prof. dr. Brigitte Haar, Vize-Präsidentin der Goethe Universität Frankfurt

- prof. dr. Robert Seidel, Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik, Goethe Universität Frankfurt

- Liesbet Vannyvel, Nederlandse Taalunie

-Peter Bergsma (Vertalershuis/Letterfonds): Moeder, waarom vertalen wij? Over de (on-)vertaalbaarheid van literatuur.

15:30-16 uur

theepauze

16-17 uur:

ledenvergadering NLV

17-19 uur:

gelegenheid tot stadswandeling o.l.v. L. Artois of bezoek aan één van de thematische tentoonstellingen rond de Boekenbeurs (cfr. link in de brief)

19-21:30 uur

Hilton Frankfurt City Centre, Hochstrasse 4:

- receptie, aangeboden door de General Manager van het Hilton, dhr. M. Snijders

- diner, aangeboden door de Nederlandse ambassade

22 uur

busrit naar het Maritim Rhein-Main-Hotel Darmstadt

 zaterdag 22 oktober, locatie: Frankfurter Buchmesse

10.00-10.20 uur

Translators Slam uitgeverspodium Hal 5

10.30-11:20

Literatur und Wissenschaft: Hochschulniederlandisten präsentieren persönliche Highlights 

presentaties door prof. dr. Ralf Grüttemeier (Oldenburg) prof. dr. Jan Konst (Berlijn) en prof. dr. Lut Missinne (Münster), uitgeverspodium Hal 5

11.30 tot 14.00

gelegenheid tot individueel bezoek van de Buchmesse

14.00 – 15.30 uur

workshop voor vertalers Nederlands-Duits & Duits-Nederlands met neerlandici in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk over specifieke vertaalkwesties

15:30-18 uur

theepauze en gelegenheid tot rondkijken met bijzondere aandacht voor het Paviljoen van het Gastland (stripkrantlaboratorium, poëziefluisteraars, etc..)

18.00 – 19.00 uur

uitreiking van de Else Otten Übersetzerpreis met inhoudelijk programma voor vertalers, neerlandici, genodigden en pers

vanaf 19.00 uur

receptie, aangeboden door het Fonds der Letteren

20 uur

diner, “Incantina”, Taunusstraße, aangeboden door de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering te Berlijn, in aanwezigheid van de heer Jan Peulmans, voorzitter van het Vlaams Parlement

22 uur

met de bus terug naar Darmstadt

 zondag 23 oktober, locatie: Maritim Rhein-Main-Hotel Darmstadt

 

tijd

1

2

3

 

9-12 (met koffiepauze omstreeks 10:45 uur)

lectoren-bijeenkomst o.l.v. Julia Sommer

presentaties van lopend onderzoek: taalkunde en vakdidactiek. Voorzitter: prof. dr. Ann Marynissen (Keulen)

 

- Katrin Hoppe (Oldenburg): Shon Fia a muri: een EEG-onderzoek naar de verwerking van Nederlandse leenwoorden en code-switches in het Papiaments

- Davy Mulkens (Keulen): The role of the individuation hierarchy in Dutch nominal gender

- Ingeborg Harms (Münster): The evidential use of zou(den)

- Fabian Nattkämper (Oldenburg): Kulturbezogenes Lernen im Niederländischunterricht

- Dietha Koster (Münster): The mental representation of gender in Dutch and German adults and children

presentaties van lopend onderzoek letterkunde. Voorzitter: PD dr. Rita Schlusemann (Berlijn)

 

- Charlotte Kießling (Keulen): ‘Om van deze waarheid overtuigt te worden.’ Een kennispoëtische analyse van Rumphius’ Rariteitkamer.

- Beatrix van Dam (Münster): Literatuur en onwetendheid: Over een gespannen verhouding in literaire teksten rond 1800.

- Marlou de Bont (Wenen): Vormen van exemplariteit in het werk van Hendrik Conscience

- Janka Wagner (Oldenburg): Nieuwe zakelijkheid in de literatuurkritiek

- Christina Lammer (Keulen): Unvertraute Vergangenheit. Vergangenheits- und Identitätskonstruktionen im Œuvre Doeschka Meijsings.

12:00 -12:45

slotlezing door prof. dr. Maria Leuker (Keulen): De bekoring van de sirenen. Maria Dermoûts verhaal Die Sirenen als kunstenaarsboek.

 

12:45-12:50

sluiting

 

12:50-13:30 uur

afsluitende lunch