Estudi d’Investigació Catalanística (EIC) | Forschungsstelle Katalanistik

Des del febrer de 2006 les activitats de promoció de la llengua i la cultura catalanes a la Goethe-Universität Frankfurt am Main, que fins aleshores, i des dels anys vuitanta del segle passat, figuraven sota la denominació “Forschungsstelle Katalanistik”, s’han institucionalitzat en forma d’Estudi d’Investigació Catalanística, a través de suports financers inicials i la signatura de varis convenis entre l’Institut Ramon Llull i el President de la Goethe- Universität. El primer Conveni fou signat el 20 de desembre de 2005. Un lectorat de català, en forma d’encàrrec de curs finançat per l’Institut de Llengües i Literatures Romàniques de la Goethe-Universität, ja existia des de principis dels anys vuitanta. Fou formalitzat per un finançament anual del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a partir de la primera part dels anys noranta que a finals dels noranta es va convertir en un lectorat mantingut ininterrompudament per l’Institut Ramon Llull de Barcelona.

L’activitat d’un centre catalanístic a la Universitat de Frankfurt havia començat l’any 1981, amb l’arribada de Tilbert Dídac Stegmann com a catedràtic de Filologia Romànica des de Berlín a Frankfurt i amb la creació de la Biblioteca Catalana, que ell va iniciar aquell mateix any a partir d’un fons de només unes quantes dotzenes de llibres catalans. Vàries generacions d‘assistents estudiantils van bastir amb el Prof. Stegmann la Biblioteca Catalana, constituïda gairebé totalment per donacions ofertes per part catalana.

Es tracta de la donació bibliogràfica més important que la Universitat de Frankfurt ha rebut des de l’estranger d’ençà del 1945. La Biblioteca Catalana, amb els seus 36.000 volums majoritàriament en català, representa el conjunt més gran de llibres de rellevància catalana reunits en un sol espai bibliotecari fora dels Països Catalans. S’insereix dins el conjunt de la Biblioteca Universitària de Frankfurt, que compta amb vuit milions de volums i és una de les grans biblioteques existents al centre de Frankfurt que sumen un total de divuit milions de llibres.

De fet, la presència catalanista a Frankfurt ja havia començat l’any 1974 amb l’arribada de la catedràtica Brigitte Schlieben-Lange, que va estar a la Universitat de Frankfurt fins al 1991, i va formar un nombre considerable de joves catalanistes (especialment dones), algunes de les quals avui ocupen càtedres d’estudis romànics a Alemanya. Sota la tutela dels professors Schlieben-Lange, Stegmann, Horst G. Klein, Hans-Jürgen Puhle, Jürgen Erfurt, Birgit Scharlau i altres, entre els anys 1980 i 2010 van ser 40 els joves romanistes que es van doctorar o llicenciar a Frankfurt amb un treball acadèmic de tema català. Amb aquesta xifra, Frankfurt supera totes les altres universitats de l’àmbit germànic, i potser del conjunt europeu, fora dels Països Catalans: en aquest sentit, les universitats que vénen rere Frankfurt són Viena (24 treballs), Friburg de Brisgòvia (20), Colònia (13), Tübingen (12), Munic (11) i Basilea (10).

En l’àmbit tant acadèmic com més enllà del món universitari l’any 1983 havia significat un moment important quan Til Stegmann va fundar la Deutsch-Katalanische Geselllschaft, l’Associació Germano-Catalana, que arribava a tenir 800 membres i que després es consolidà més acadèmicament en el Deutscher Katalanistenverband (que manté la versió catalana del nom). També va ser un centre aglutinador la Zeitschrift für Katalanistik (la Revista d’Estudis Catalans), que Stegmann va fundar el 1988 i que el 2017 ja compta amb 30 volums i 30 anys de vida saludable i publica una bona part dels resultats de l’activitat investigadora alemanya en el camp de la catalanística. La sèrie Biblioteca Catalànica Germànica (els Beihefte zur Zeitschrift für Katalanistik), s’hi ha afegit amb un seguit de volums valuosos d’ençà del 2005 (fins ara 14 volums).

L’Oficina Catalana de Frankfurt, que el mateix Stegmann fundà el 1988, representa una primera època institucional de les activitats catalanístiques a Frankfurt; hi treballaren de manera estable tres persones i fou finançada fins al 1995 per la Generalitat de Catalunya. Més tard, per a la preparació de l’any 2007, en què la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt escollí la Cultura Catalana com a Convidada d’honor, l’EIC va rebre dos finançaments puntuals per a portar endavant la catalogació electrònica de la Biblioteca Catalana de Frankfurt. Així també s’han pogut acollir practicants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona durant els estius del 2005 al 2008 per participar en la tasca d’introduir les fitxes electròniques dels llibres catalans al catàleg coŀlectiu HeBIS (Hessisches Bibliotheks-Informations-System), consultable en línia per internet.

La institucionalització de la catalanística a Frankfurt arribà a un punt important el 22 de desembre del 2008 amb la signatura d’un Conveni per fundar una “Càtedra Ramon Llull d’Estudis Catalans a la Goethe-Universität”. Un primer catedràtic va ocupar la càtedra de l’octubre 2009 a l’estiu 2010 i un segon ho va fer fins a l’estiu del 2011. Aleshores, a causa de les reduccions financeres dels pressuposots de la Generalitat de Catalunya es va interrompre la continuïtat del Conveni que preveia crear una «Juniorprofessur» que havia d‘ocupar la càtedra per quatre anys, renovelable per dos anys més. Aquesta càtedra havia d’estar especialment destinada a joves romanistes alemanys que durant la seva carrera haguessin optat per treballar també en el camp català i haguessin exceŀlit en les seves investigacions i en la seva docència.

El Prof. Stegmann es va jubilar jubilat el 2013, però continua contribuint amb diverses publicacions i activitats a la presència de la catalanística a Frankfurt. Es manté la continuïtat ininterrompuda del lectorat de català que desde més de 30 anys ofereix l’ensenyament de català als estudiants de romanística.

Actualment, els coŀlegues de Frankfurt que publiquen en el camp català, a part del Prof. Stegmann, són el Prof. Gerhard Wild, el Dr. Dietmar Frenz i el Dr. Ingo Feldhausen. S’estan elaborant tesines i tesis doctorals de tema català.

Els treballs que l’EIC ha tirat endavant de 2006 a 2015, a part d’investigacions puntuals personals, han estat investigacions d’infraestructura. S’ha reunit una base de dades de tema català a l’àrea germànica que permeten una potenciació sistemàtica de l’activitat científica i cultural a Alemanya i la projecció exterior catalana.

A la pàgina web www.katalanistik.uni-frankfurt.de es poden trobar

- un llistat de les biblioteques universitàries i públiques alemanyes amb fons bibliogràfic català;
- informacions sobre els continguts de la Biblioteca Catalana de Frankfurt (BC), com ara:
-- el llistat de les més de 550 revistes presents a la BC amb indicació de cada número existent
-- un llistat de les 57 revistes més representatives presents a la BC
-- un llistat alfabètic de totes les capçaleres d’aquestes revistes
-- el llistat de totes les editorials presents a la BC i la seva ubicació a les prestatgeries

- la Bibliografia de la literatura catalana disponible en versió alemanya i

- un llistat dels traductors literaris del català a l'alemany.

- Com a manuals i eines didàctiques la pàgina web posa a disposició el Katalanisch express: sofort Katalanisch lesen durch Ihre Brückensprache, que pretén oferir un accés ràpid a la lectura de textos catalans per una persona que encara desconeix el català, tot aprofitant els coneixements previs d’altres llengües romàniques, amb el mètode EuroCom.

- Per fomentar els contactes germanocatalans hi ha una relació de tots els municipis de l’àrea germanòfona agermanats amb ciutats dels Països Catalans, amb les adreces de contacte corresponents.

- També s’hi troba una versió abreujada d’un arxiu web (que més tard es pensa publicar en forma de llibre) amb el títol «Nord enllà: indrets catalans d’Alemanya». Aquesta obra en forma de guia i en dotze rutes des de Berlín i Hamburg passant per la Conca del Ruhr, Colònia, Frankfurt, Tübingen i Friburg i arribant a Suïssa, Munic i Viena, recull els llocs amb presència pública de monuments catalans, obres d’art o edificis d’autoria catalana, o biblioteques, universitats, institucions o indrets de rellevància catalana a l’àrea alemanya i germanòfona. Presenta una inusitada visió d’una Alemanya compenetrada per presència catalana en els racons més inesperats.

- La relació de les Tesis i tesines de tema català a les universitats alemanyes (1945-2010), elaborada a Frankfurt, ara es manté posada al dia pel DKV (Deutscher Katalanistenverband/Associació Germano-Catalana).

- Un «Qui és qui de la catalanística alemanya», també elaborat a Frankfurt, ha estat completament transferit al DKV.

Us convidem d’entrar a alguna d’aquestes pàgines!

Estudi d’Investigació Catalanística de la Universitat de Frankfurt

1.1.2018

Biblioteca Catalana

WIR SIND AUF FACEBOOK

Kontakt

Irene Klein Fariza
KleinFariza@em.uni-frankfurt.de

Norbert-Wollheim-Platz 1, Raum IG 5.217
60629 Frankfurt am Main
Tel: 069/798-32201