Dekanekollegium

Dekan:

Prof. Dr. Thomas Betzwieser (Amtszeit: 1.10.2018 - 30.09.2020)

E-Mail: betzwieser@em.uni-frankfurt.de


Prodekanin:

Prof.in Dr. Gisela Welz (Amtszeit: 1.10.2019 - 30.09.2019)

E-Mail: g.welz@em.uni-frankfurt.de


Studiendekan:

Prof. Dr. Henning Reetz (Amtszeit: 1.4.2019 - 31.03.2020)

E-Mail: reetz@em.uni-frankfurt.de


Finanzbeauftragter:

Prof. Dr. Jost Gippert (Amtszeit: 1.10.2018 - 31.03.2020)

E-Mail: gippert@em.uni-frankfurt.de