Prof. Dr. Jacopo Torregorssa

Lektorat:

Renée Pera Ros

Ehemalige Lektoren

Irenre Klein Fariza, 2019-2021

Laura Obradors Noguera, 2017-2019

Núria Valls i Alecha, 2015-2017