Komplexe Algebraische Geometrie II

MaM-TOP-g, Sommersemester 2019

Prof. Martin Möller


Termine:

  • Vorlesung 'Komplexe Algebraische Geometrie II'
    Do., 10.00-12.00 Uhr, in RM6-8, R.308

  • Übung 'Komplexe Algebraische Geometrie II'
    Mi., 14.00-16.00 Uhr, in RM6-8, R.308


Übungsblätter:

Kontakt

Prof. Dr. Martin Möller

FB12 - Institut für Mathematik
Goethe-Universität Frankfurt  
Robert-Mayer-Str. 6-8
60325 Frankfurt am Main

Office: 218
Phone: +49 69 798 - 28945

E-Mail:
moeller[at]math.uni-frankfurt.de


Büro für Algebra und Geometrie:

Matthias Colmar
R.-M.-Str. 6-8, Office: 219
Phone: +49 69 798 - 22309
E-Mail: colmar[at]math.uni-frankfurt.de

Karin Nitsche
R.-M.-Str. 6-8, Office: 207
Phone: +49 69 798 - 23693
E-Mail: nitsche[at]math.uni-frankfurt.de

Fax: +49 69 798 - 22302