Dr. Judith Bosnak

Judith b2

Senior Lecturer


Veröffentlichungen


Bücher/Monographien

forthcoming mit Frans X. Koot [Hrsg.]: The Javanese Travels of Purwalelana. London: Hakluyt Society.
2013 Op reis met een Javaanse edelman: een levendig portret van koloniaal Java in de negentiende eeuw (1860-1875). Zutphen: Walburg Pers.
2006 Shaping the Javanese play: improvisation of the script in theatre performance. Universität Leiden

Aufsätze

2018 "Covarrubias cosmopolita", in: Recorriendo el mundo del Chamaco Covarrubias, 106-112.