Links und Downloads

Bronnen voor Nederlandse literatuur: 

 • deel 1 (I): Frits van Oostrom - Stemmen op schrift (Middeleeuwen I tot 1300), 2006
 • deel 1 (II): Frits van Oostrom - Wereld in woorden (1300-1400), 2013
 • deel 2: Herman Pleij - Het gevleugelde woord (Middeleeuwen II, 15de en 16de eeuw), 2007
 • deel 3: Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt - Een nieuw vaderland voor de muzen (1570-1700), 2008
 • deel 4: Inger Leemans en Gert-Jan Johannes – Worm en donder (1700-1800)
 • deel 5: Tom Verschaffel - De weg naar het binnenland (1700-1800), 2016
 • deel 6: Wim van den Berg en Piet Couttenier - Alles is taal geworden (19de eeuw), 2009
 • deel 7: Jacqueline Bel – Boed en rozen (1900-1945), 2015
 • deel 8: Hugo Brems - Altijd weer vogels die nesten beginnen (1945-2005), 2006
 • Niederländische Literaturgeschichte, hrsg. Grüttemeier/Leuker, 2006,Metzler-Verlag
 • Literauur van de moderne tijd. Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, Van Boven/Kemperink, 2006, Uitg. Coutinho

Internetbronnen:    

Informatie rondom het studeren in Nederland:

https://www.nuffic.nl

www.dbnl.nl: schat aan primaire en secundaire teksten, met een verwijzing naar de BNTL – Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap.-        

www.ned.univie.ac.at: complete literatuurgeschiedenis in digitale vorm

www.literatuurplein.nl : nieuwtjes over Nederlandse literatuur

        

Letterkundig Museum Den Haag: www.letterkundigmuseum.nl          

AMVC-Letterenhuis in Antwerpen (www.amvc.be)      

                                                                      

www.taalunieversum.org: over de Nederlandse Taalunie

http://www.niederlandistenverband.org/ : Verband der Hochschulniederlandisten im deutschsprachigen Raum

www.cnavt.org: over het  Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

www.canonvannederland.nl: over de canon van Nederland (cultuur en geschiedenis)

https://www.kulturausflandern.de : Belgische Botschaft Berlin, Flämische Repräsentanz

https://www.niederlandeweltweit.nl/ : Niederländische Botschaft, Berlin

https://blogs.fu-berlin.de/nederlands/: Niederlandistik an der FU Berlin

https://www.neerlandistiek.nl: interessante informatie rond het Nederlands en de Neerlandistiek

ilt.kuleuven.be/summercourse: zomercursus aan de KU Leuven 

www.rug.nl/let/dutchstudies : Dutch Studies Groningen (een semester Nederlands studeren in Groningen)

https://www.ru.nl/deutsch/nds/ : Niederlande-Deutschland-Studien (MA) - Radboud Universiteit Nijmegen

www.taalblad.be: grammatica + oefeningen

www.nedbox.be : woordenschatoefeningen

www.bvn.tv : selectie programma's van de Nederlandse en de Vlaamse televisie ("Het beste van Nederland en Vlaanderen")

Haftungshinweis: Für den Inhalt der externen Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.